[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Podzemní komunikace

 

Fest Mutzig

Právě v případě festů bylo poprvé použito velkého množství podzemních komunikací, které zajišťovaly bezpečný přesun posádky mezi jednotlivými objekty. Hloubka se pohybovala okolo osmi až deseti metrů. Experimentováno bylo s různými tvary chodeb, až se ustálily na oválném tvaru, který byl následně používán i při výstavbě moderního opevnění v meziválečném období.

Na stěnách bylo přichyceno vedení jak elektrické energie, tak komunikačních kabelů. Pod podlahou bylo taženo vedení vody a odpadů.

Fest Freiherr von der Goltz

 

 

HOME  ]