[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

P.B.St. 96

 

Baterie Plappeville

Pancéřové pozorovací stanoviště model 96 zaujímá ve vývojové řadě pancéřových pozorovacích prvků důležité místo. Lze konstatovat, že právě tímto modelem je dovršena celá vývojová řada a je nalezeno optimální řešení pro potřeby dělostřeleckého pozorování. Bezpochyby se však také jedná o kompromis finanční.

Tloušťka pancíře činí 15 centimetrů, pozorování je možné díky optice umístěné v průzorech po obvodu kopule. Hlavní využití tyto pancéřové pozorovací zvony nacházejí v dělostřeleckých bateriích, kde řídí palbu pevnostního dělostřelectva.

Fotografie pocházejí z baterie Plappeville, kde se zvon nachází v samostatném objektu na předpolí. Se zbytkem objektů je spojen podzemní komunikací. Samotný objekt je zkonstruován z betonu.

Baterie Plappeville

 

 

HOME  ]