[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

P.B.St. 87

 

Feste Prinz Fridrich Karl

P.B.St. 87 byl prvním pancéřovým prvkem, který sloužil k pozorování a řízení palby dělostřelectva. Vyroben byl z tvrzené litiny, zařadit ho lze do stejné produktové řady, kam spadají kopule Gruson a pancéřové kasematy pro dělostřelectvo, dodávané do pobřežních baterií.

Celá stavba byla z větší části zapuštěna do země. Pozorovací objekt se obvykle nacházel na hlavním valu polygonálních fortů. Pozorovací průzory se nacházely těsně nad zemí. Samotný objekt byl z betonu, případně byl obložen kamennými bloky. Posádku tvořily dva muži.

Jak již bylo zmíněno, hlavní využití našlo toto pancéřové stanoviště na valech rekonstruovaných, případně nově stavěných polygonálních fortů. Velká část produkce tak směřovala do Poznaně, Toruně a Štrasburku. Na snímku je zachyceno pozorovací stanoviště festu Prinz Fridrich Karl v Metách, které utrpělo závažná poškození v průběhu bojů v roce 1944, kdy také přišlo o většinu zemního krytí.

 

 

HOME  ]