[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule Gruson

 

První kopule pro dělostřeleckou výzbroj byla zaváděna do německého opevnění pod označením P.T.75, obvykle označované jako kopule Gruson. Nejedná se však o kopuli unifikované velikosti a výzbroje. Pro vnitrozemské opevnění však byla dodávána výhradně s dvojicí kanónů ráže 150 mm.

Nákres kopule gruson

Kopule je celou hmotností usazena na prstencovém podkladu, který je chráněn mohutným předpancířem, rotace je možné pomocí soustavy válců. Přístup do věže je tak jednodušší, protože není potřeba zde umístit centrální pivot - alespoň tak je tato vlastnost vyzdvihována v nabídkovém katalogu výrobce. V pozdějších konstrukcích kopulí byl tento systém naopak nahrazen centrálním pivotem i za cenu horšího přístupu ke kanónům. Samotný vrchlík kopule se skládá z několika dílů (v závislosti na požadované výzbroji) které do sebe zapadají díky své hmotnosti a nejsou k sobě nijak dál připevňovány, zapadají do sebe pouze pomocí opracovaných hran. Kopulovitý tvar zvyšuje pravděpodobnost odražení střel (s tvarem kopule je poměrně dlouho experimentováno, pozdější modely kopulí se především stále více a více zplošťují).

V samotném Německu je osazeno pouze 6 kusů této kopule s výzbrojí 2x150 mm. Věže jsou umístěny například v Metách nebo Ingolstadtu. Dva kusy se zachovaly v Metách ve fortu Kameke, ten je však v současné době nepřístupný.

 

 

HOME  ]