[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Feste Graf Haeseler (1899 - 1905)

 

Hlavní chodba kasárenského traktu fortu Saint Blaise

Feste Graf Haeseler se skládá ze dvou samostatných pancéřových fortů. Vybudovány byly na dvou dominantních výšinách na východním břehu Mosely jižně od Metz (358 a 356 m.n.m.). Přístupová pevnostní silnice vede z obce Augny. Ve francouzské terminologii se toto uskupení nazývá Verdun.

Především jižní fort, který je označován jako Sommy je klasickým pancéřovým fortem, který má hlavní dělostřeleckou výzbroj umístěnou přímo na stropnici hlavního kasárenského objektu (2x105mm). Dvěma kopulím byl k dispozici pozorovací zvon typu PBSt. Centrální objekt je obehnán pěchotním postavením na vysokém valu, které je doplněno úkrytem pro pěchotu a několika pozorovacími stanovišti se zvony WT. Blízkou obranu centrální budovy zajišťovala řada střílen v týlové stěně a to v několika úrovních nad sebou. Dva vchody do kasárenské budovy byly zajištěny lomenou chodbou provedenou mimo samotný objekt. V případě nebezpečí tak bylo možné výbuchem tyto vchody uzavřít, aniž by došlo k poškození samotné stavby. Celý fort je navíc obehnán hlubokým příkopem, který je chráněn pomocí kaponiér umístěných v kontreskarpě. Tyto bojové objekty disponovaly samostatnými vchody, které byly dodatečně zabetonovány. Nechyběl zde diamantový příkop pod střílnami. Kromě husté sítě protipěchotních překážek se zde nacházely také dvě řady fortové mříže. Pomocí schodiště byl přístupný také prostor před ochranným příkopem, kde se nacházelo další pěchotní postavení kryjící obvodovou překážku.

Posádku mělo tvořit pouze 200 mužů. Fort se zachoval v relativně dobrém stavu a je volně přístupný. Samotná hlavní kasárenská budova, především její nejnižší patro, však poněkud připomíná bažinu.

Severněji položený fort Saint Blaise již disponoval oddělenými kasárnami od pancéřových baterií a výrazně zde narostl také počet podzemních komunikací. Neobvyklý je také velký počet objektů na ochranu nezvykle tvarovaného příkopu. Jedná se tak o jakýsi mezistupeň mezi pancéřovým fortem a festem. Hlavní výzbroj umístěnou v pancéřových kopulích tvořily kanóny 4x150 a 4x105mm. Většina kopulí je však dnes vytržena a také kasárenský objekt utrpěl jistá poškození. Po obvodu pancéřových baterií a kasárenské budovy jsou umístěny střelecké parapety, do kterých jsou zabudovány pěchotní úkryty a pozorovatelny se zvony typu WT. Příjezdovou cestu chrání samostatný objekt se střílnami pro ruční zbraně. Posádku mělo tvořit 500 mužů.

 

 

 

HOME  ]