[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Feste Freiherr von der Goltz

 

Kaponiéra jedné z dělostřeleckých baterií - Feste Freiherr von der Goltz

Feste Freiherr von der Goltz je nejmodernější stavbou tohoto druhu budovanou v rámci pevnostního prstence Metz. Po stavební stránce nebyl nikdy zcela dokončen. Jeho hlavním cílem bylo krytí komunikací a železnice směřujících z Metz směrem na Strasbourg a případně také na Saarbrücken. Posádku mělo tvořit 800 mužů. Budován byl na velké ploše přesahující 200ha mezi obcemi Jury – Ars-Laquenexy – la-Grange-au-Bois.

Fest se skládal ze tří částí, které byly propojeny více než 2000 metry podzemních galerií. Nejseverněji byla položena skupina Ars-Laquenexy, která se skládala z pěchotní tvrze a dvou pancéřových baterií. Vybudovány byly kromě baterií a pěchotní tvrze také dva objekty pro pozorování (se zvony PBSt), dodatečná kasárenská budova a dva objekty chránící obvodovou překážku. Ve všech případech se jedná o unikátní stavby. Pancéřové baterie disponovaly nejmodernějšími kopulemi model 08 s kanóny ráže 105mm (3x dlouhá a 3x krátká hlaveň). Východní baterie navíc disponovala také mohutnou pěchotní výzbrojí, která postřelovala linii protipěchotních překážek umístěných v týlu postavení. Palbami na ni navazoval další objekt, který postřeloval překážky do tří směrů na hraně pěchotní tvrze. Zbytek obvodové překážky tvrze, který již byl hlouben pod úroveň terénu, nebyl stavebně dokončen včetně kontreskarpových kaponiér.

Před pancéřové baterie byl umístěn další oboustranný objekt pro ochranu pěchotní překážky, který zároveň sloužil také pro potřeby pozorování. Zcela mimo opevněná místa byl vybudován objekt strojovny pro deset motorů, který byl zapuštěn pod úroveň terénu.

Uprostřed festu byl vybudován rozlehlý pěchotní fort, označovaný ve francouzštině jako Mercy, který však v průběhu 2. světové války utrpěl rozsáhlá poškození, když došlo vinou bombardování k řetězovému výbuchu zde skladované munice. Části staveb jsou rozmetány stovky metrů daleko.

Jižní křídlo festu tvoří pěchotní fort Jury. Jedná se o masivní betonovou stavbu, jejíž týlová stěna je díky blízko vedoucím drátům vysokého napětí zbavena porostu. Naproti tomu zbytek povrchu je hrozivě zarostlý. Zajímavostí je silná výzbroj, která se nachází na jižní straně fortu, tvoří ji dvojice kanónů ráže 77mm umístěná v pancéřové desce (k dispozici byl výkonný světlomet) a dvojice těžkých kulometů ve střílnách pod betonem, působící do stejného směru. Palba byla vedena jižně na planinu směrem k sousednímu pěchotnímu fortu Chesny-Nord. Téměř všechny vstupy do fortu jsou nově zazděny. Zajímavostí je dřevěná podlaha v části kasárenského traktu, která je dnes však z větší části propadlá.

Mezi pěchotními forty Jury a Mercy byla plánována výstavba dalších dvou pancéřových baterií a samostatných kasáren, k jejich výstavbě však již nedošlo.

V bezprostřední blízkosti festu se nyní staví rozlehlý nemocniční areál. Povrch skupiny Ars-Laquenexy, především pancéřové baterie jsou hrozivě zarostlé (to se týká také povrchu pěchotního fortu Jury). Hlavním lákadlem festu jsou v současnosti zachovalé motory umístěné v samostatné strojovně, přístup k nim je však poněkud komplikovaný.

 

 

 

HOME  ]