[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Feste Lothringen (1899 - 1905)

 

Posledním velkým festem na západní straně pevnostního prstence je fest Lothringen, který ve francouzské terminologii nese označení Lorraine. Vybudován byl na dominantní výšině (381 m.n.m.) mezi obcemi St.-Privat-la-Montagne – Saulny na přístupu do Metz ze severozápadu.

Posádku mělo tvořit 1400 mužů. Jádro festu tvořil rozlehlý pěchotní fort s kasárnami pro 1000 mužů, v jeho týlu se nacházela další menší kasárenská budova a pancéřové baterie. Nezvykle jedna z nich měla na stropnici umístěno šest kopulí. Celkovou výzbroj tvořilo 6x150mm a 6x105mm. K dispozici byla jako obvykle řada pěchotních parapetů a hustá síť protipěchotních překážek.

Před samotné jádro festu byly vysunuty dva pěchotní opěrné body skládající se z kasárenské budovy a po obvodu umístěných pěchotních parapetů. Na mapách IGN jsou označovány jako Redoute Lassale a Curely.

Tyto objekty jsou zároveň jako jediné bez větších problémů přístupné. Zbytek festu je stále aktivně využíván armádou.

 

 

HOME  ]