[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Feste Kaiserin (1899 - 1905)

 

Jako jeden z hlavních pilířů obrany Metz byl na náhorní plošině západně od města nedaleko komunikace Gravelotte – Metz vybudován na rozloze více než 130ha fest Kaiserin. V poválečném období získal název Groupe Fortifié Jeanne d'Arc.

Posádku mělo tvořit téměř 2000 mužů, kterým byly k dispozici dva pěchotní forty (západní a východní), mezi kterými byly umístěny čtyři pancéřové baterie (celkem 6x105mm a 6x150mm), čtyři velké kasárenské budovy, čtyři velké úkryty a pět samostatných pozorovatelen. Blízkou obranu zajišťovaly pěchotní objekty, které postřelovaly linie protipěchotních překážek. Nezvykle silnou výzbrojí disponovala kasárenská budova v týlu západního pěchotního fortu, která měla na svých obou stranách umístěné ve střílnách pod betonem dvojice kanónů ráže 77mm. Celý komplex byl propojen více než 2500 metry podzemních komunikací.

Po 2. světové válce bylo do festu umístěno velení protivzdušné obrany, které se zde nacházelo až do začátku 90. let. V současné době je fest opuštěn, nicméně se stále nachází v aktivním vojenském prostoru a je přístupný pouze na zvláštní povolení.

 

 

HOME  ]