[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Feste Wagner (1904 - 1910)

 

Na návrší severně od obce Verny byl v letech 1904 – 1910 na ploše necelých 150 hektarů vybudován fest, který uzavíral společně se sousedními objekty Graf Haeseler a Prinz Regent Luitpold přístupy k Metám od jihu podél východní strany Mosely.

Jádro festu tvořily dvě dělostřelecké baterie, jejich výzbroj tvořily čtyři houfnice ráže 150 mm v jedné a čtyři kanóny ráže 105 mm v druhé. K první jmenované baterii byla navíc přistavěna elektrárna, která sloužila pro celý fest. Na jejich předpolí byly vybudovány tři objekty se zvony pro dělostřelecké pozorování. Nedaleko byl také vybudován klamný objekt s betonovými kopulemi.

Neobvyklou stavbou bylo postavení pro dva kanóny ráže 150 mm se štítovou lafetou spojený s povrchovým úkrytem. Kanóny bylo možné dopravit v případě nebezpečí do svých postavení pomocí železnice. Blízkou obranu zajišťovaly čtyři pěchotní forty (dva velké a dva malé), přičemž dva byly chráněny pomocí hlubokých příkopů, jejichž dno bylo chráněno pomocí kaponiér propojených kontreskarpovou galerií. V týlu se nacházející pěchotní fort byl navíc vyzbrojen dvojicí kanónů ráže 77 mm pro boční palbu, jehož obsluhu ve špatných světelných podmínkách usnadňoval světlomet umístěný za pancéřovou deskou. K dispozici byl také zvon WT. Jedna z kaponiér na západní straně festu byla navíc upravena tak, aby dva rychlopalné kanóny působily svojí palbou bočně do týla obranného postavení směrem ke komunikaci La Gare – Le Moulin.

To vše bylo propojeno téměř dvěma kilometry podzemních galerií, k dispozici byly celkem čtyři zvony pro dělostřelecké pozorování a patrně 11 zvonů typu WT. Posádku tvořilo 1250 mužů.

Celý fest později pod francouzskou správou získal název Aisne. Velké pěchotní tvrze byly pojmenovány Avigy a Verny, menší dvě Seille a Lamencé. Ve festu je v současnosti umístěno muzeum, okolí hlavních staveb je vyčištěno a po povrchu vede prohlídkový okruh, který je možné navštívit i mimo otvírací dny, které jsou zveřejněny na internetových stránkách organizace – viz odkazy.

 

 

HOME  ]