[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Baterie Plappeville

 

Jednou z nejznámějších staveb prvního pevnostního prstence je dvojice pancéřových baterií, které byly vybudovány mezi Fortem Plappeville a Festem Prinz Friedrich-Karl. Obrana v tomto prostoru se soustředila na přehrazení přístupu do nedalekého průsmyku Lessy (Col de Lessy).

Jedná se o soustavu dvou pancéřových baterií, které jsou navzájem spojeny podzemní komunikací. Ve stropnicích jsou osazeny kopule H.P.T 95 pro houfnice ráže 150 mm. Většina věží se dodnes dochovala včetně hlavní svých zbraní. Po obvodu předpancíře jsou navíc umístěny orientační značky usnadňující míření zbraně.

Samotná stavba dělostřelecké baterie je rozdělena hlavní galerií podélně na dvě části. V té blíže k nepříteli se nacházely sklady munice, výtahy usnadňující její transport a vchody do šachet pod samotnými kopulemi. V druhé části se nacházela potřebná podpůrná infrastruktura včetně ubikací pro posádku. Vchody a okna bylo možné zakrýt pomocí ocelových plátů, které disponovaly střílnami pro ruční zbraně. Stavba byla provedena z kombinace kamene, cihel a betonu, pouze prostor v okolí pancéřových kopulí a celá stropnice byla provedena z prostého betonu.

Pozorování usnadňovaly dvě samostatné pozorovatelny, umístěné na předpolí, které byly se zbytkem baterie spojeny podzemní komunikací. Jeden objekt disponoval pozorovacím zvonem P.B.St 96, druhý otočnou kopulí P.B.T. 96.

 

 

HOME  ]