[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Steinbruch-Stellung

 

Jižně od silnice St-Privat-la-Montagne – Saulny bylo před hlavní obranné stavby (Fest Lothringen) předsunuto pěchotní postavení, které bylo zabudováno do velice nepřehledného systému roklí a prohlubní. Postavení je v současné době volně přístupné avšak díky velice členitému a zarostlému terénu zde je orientace velmi náročná.

Postaveny zde byly desítky pěchotních úkrytů, pozorovatelen, podpůrných staveb, střeleckých postavení a postavení pro rychlopalné kanóny. Po obvodu byl vybudován obranný příkop, které chránila soustava kaponiér. Celé postavení se nepodařilo stavebně dokončit.

Za návštěvu rozhodně stojí některý z malých objektů, ve kterých se zachovaly malé pozorovací zvony, zcela zapuštěné do jejich stropnice. Pokus o nalezení velkých bojových objektů nacházejících se v ochranném příkopě na obvodu postavení cestou z týlu se přes brzké jaro ukázal jako zcela neúčinný a to především kvůli naprosto nepřehlednému terénu a částečně hustému porostu. Průzkum v letních měsících tak nelze kvůli bujné vegetaci vůbec doporučit.

 

 

HOME  ]