[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Wolfsberg-Stellung

 

Pěchotní postavení Wolfsberg (Kellermann) bylo vybudováno mezi festy Leipzig a Lothringen na mírném návrší (371 m.n.m.) severně od komunikace Amanvillers – Lorry-lés-Metz. Společně s okolními pěchotními postaveními zahušťovalo obranu v poměrně členitém a nepřehledném prostoru, kterým mohly nepozorovaně pronikat nepřátelské jednotky.

Jedná se o postavení tvořené rozsáhlým polním opevněním, které je zesíleno velkým množstvím malých pěchotních úkrytů a pozorovatelen. Vybetonovány byly také postavení pro rychlopalné kanóny menších ráží. Do soustavy patřily také dvě dělostřelecké pozorovatelny, hlouběji v týlu se nacházely dva muniční sklady.

Jádro postavení tvořily dvě velké kasárenské budovy, které měly dvě patra. Ve spodním patře se nacházela mimo jiné velká kuchyně. Celé postavení bylo obehnáno hustou protipěchotní překážkou.

Objekty se dochovaly v dobrém stavu včetně vnitřního vybavení. Část prostoru je však hrozivě zarostlá. Postavení se však nachází ve vojenském prostoru a s přibývající vzdáleností od hlavní silnice roste také množství nevybuchlé munice, která se povaluje po lese.

 

 

HOME  ]