[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Vaux Sud a Nord

 

Vchod do pěchotního postavení Vaux Nord

Táhlý plochý hřeben mezi pěchotními tvrzemi Bois-la-Dame a Merival je uzavřen pomocí dvou pěchotních postavení Vaux Sud a Nord, které se pravděpodobně nepodařilo stavebně dokončit. Dle zběžného průzkumu se jedná o zesílené polní postavení s vybudovanou řadou malých pěchotních úkrytů. Celé postavení je vždy obehnáno poměrně hustou protipěchotní překážkou, skrz kterou vedou uzavíratelné průjezdy. Povrch obou postavení je však silně zarostlý. V době naší návštěvy (jaro 2012) probíhala v okolí intenzivní těžba dřeva, nezbývá než doufat, že se rozšíří také na povrch obou pěchotních postavení.

Podobný ráz krajiny následuje také severním směrem od pěchotní tvrze Bois-la-Dame směrem k festu Kaiserin. Také zde byly vybudovány tři pěchotní postavení, které budou pravděpodobně velice podobné výše popsaným. Jedná se o následující stavby: Jussy Sud (1912-1916), Jussy Nord (1912-1916), Saint-Hubert (1912-1916).

 

 

HOME  ]