[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

I-Werk Bois-la-Dame

 

Nedokončená kaponiéra

Bois-la-Dame je další stavebně nedokončenou pěchotní tvrzí na náhorní plošině jižně od festu Kaiserin, která je však z konstrukčního hlediska nesmírně zajímavá. Jedná se o kompaktní stavbu provedenou z betonu, kde byl na stropnicích místností použit vlnitý plech. Jádro tvrze tvoří mohutná třípatrová kasárenská budova, před kterou je předsunut blokhauz se střílnami na její ochranu. Ve spodním patře byla umístěna strojovna, zásobníky na vodu a PHM a kuchyně. Zbylá patra sloužila pro ubytování a jako zázemí velení tvrze.

Do pěchotního valu byl zabudován mohutný pěchotní úkryt s řadou východů, který svojí délkou odpovídal kasárenské budově. Výstupy z něj vedly pod schodiště vedoucí na střelecké parapety. Pozorování usnadňovaly dva zvony typu WT. S kasárenskou budovou byl spojen dvěma tunely. Některé mapové podklady uvádějí existenci dvou výsuvných otočných světlometů v prostoru pěchotního úkrytu. Při průzkumu však byly nalezeny pouze zmiňované zvony typu WT.

Pancéřová kasemata pro tří TK a světlomet

Na boku kasáren byly umístěny další východy na střelecké parapety a v jejich blízkosti také objekty pro těžké kulomety, které díky své poloze mohly působit bočními palbami směrem k sousedním pěchotním opěrným bodům Vaux a Jussy. Severním směrem pro ně byla vybudována betonová kasemata, kde se kromě dvou těžkých kulometů nacházela také pancéřová deska pro světlomet. Jížním směrem k opěrným bodům Vaux působily tři těžké kulomety umístěné v unikátní pancéřové kasematě, která navíc měla k dispozici zevnitř oddělenou kasematu pro světlomet.

Obvodový příkop nebyl stavebně dokončen a nachází se pouze ve hrubém výlomu. Na čele pěchotního fortu byla vybudována betonová oboustranná kontreskarpová kaponiéra pro těžké kulomety. Tato stavba se dochovala ve stavu těsně po betonáži, přičemž výlom pro přístupovou chodbu se nepodařilo do přerušení prací po jejím vybudování znovu zasypat. Kaponiéře chybí také zemní nakrytí.

Z vnitřního vybavení se takřka nic nedochovalo, otázkou je kolik vybavení bylo vůbec do fortu instalováno. Většina interiéru je navíc vypálena. V nejnižším patře se zachovaly nádrže na vodu a PHM. Přístup je možný ze silnice D603 Gravelotte – Rozérieulles odbočkou po úzké silnici ve směru Bois la Dame. Silnice končí na půl cesty mezi fortem Bois-la-Dame a opěrným bodem Jussy Sud.

 

 

HOME  ]