[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

I-Werk Mey

 

Za jeden z nejzajímavějších objektů pevnostního prstence Metz lze i přes pokračující intenzivní devastaci interiéru považovat pěchotní fort Mey. Ve francouzské terminologii je nazýván Ouvrage Champagne. Postaven byl severně od stejnojmenné obce na úpatí nevýrazného návrší (246m.n.m). Posádku mělo tvořit 200 mužů, kterým byla k dispozici odolná kasárenská budova. K dispozici bylo okolo 250 metrů podzemních galerií, které spojovaly všechny důležité objekty. Celková rozloha fortu činila téměř 40 hektarů.

Příjezdovou komunikaci postřeloval malý bojový objekt předsunutý před samotná kasárna. Samotná kasárna disponovala na svém jižním křídle kasematou pro dvojici kanónů ráže 77mm. Pozorování zajišťoval zvon umístěný na stropnici. Zhruba uprostřed stavby se nacházela přístavba, která umožňovala postřelování týlové strany z ručních zbraní. Přístup ke střílnám byl chráněn pomocí diamantového příkopu. Hlavním cílem pěchotní tvrze byla ochrana komunikací směřujících na Bouzonville. Po obvodu fortu byly umístěny střelecké parapety, do kterých bylo umístěno několik úkrytů. Hlavní pěchotní úkryt byl napojen na podzemní komunikaci. Z něj dále vedla chodba do samostatné pozorovatelny a na čelo fotru, kde byla umístěna pravděpodobně kontreskarpová kaponiéra (přístupová chodba byla v době návštěvy zatopena a zvenčí nebyl objekt zkoumán).

Pěchotní fort byl stavebně dokončen ještě před vypuknutím války, dlouhé období přečkal bez větší újmy a zachoval se ve velice dobrém stavu, včetně větší části vnitřního vybavení. Zlom nastal teprve v nedávné době (2-3 roky), kdy předvedli v interiéru zloději takřka neuvěřitelné pracovní úsilí, jehož výsledkem je především nenávratné zničení technického vybavení spodního patra (strojovna, dílny, sklady PHM) a stejně tak „se vypařily“ také lafety dělostřelecké výzbroje.

 

 

HOME  ]