[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Fort Alvensleben (1871 - 1891)

 

Pohled do ochranného příkopu fortu Plappeville

Fort Alvensleben je obecně znám spíše pod svým francouzským názvem Plappeville. Jedná se o fort prvního prstence, který se v roce 1871 nacházel v rozestavěném stavu a tak německé armádě postačilo celou stavbu pouze dokončit. Stavební úpravy probíhaly v letech 1871 – 1898. Posádku mělo tvořit více než 1500 mužů.

Po stranách fortu byly vybudovány dělostřelecké baterie v otevřených postaveních a množství úkrytů. K přepravě munice byla k dispozici také úzkorozchodná železnice. Na valy a také na čelo fortu byly umístěny objekty s pozorovacími zvony WT90sp. a WT. Tvrz se zachovala dodnes v dobrém stavu, k čemuž přispělo její obsazení armádou až do roku 1995. V minulých letech byla volně přístupná, momentálně jsou všechny vchody opět uzavřeny.

Již delší dobu existují plány na rekultivaci celého prostoru mezi Fortem Plappeville a Feste Prinz Friedrich Karl včetně těchto staveb, ze kterých by měl vzniknout příměstský park a v samotných stavbách muzejní expozice. S realizací bylo dokonce před několika lety započato (odminování terénu), ovšem záhy celá akce patrně kvůli nedostatku finančních prostředků uvázla na mrtvém bodě. Otázkou zůstává, zda je plánovaná proměna cestou k lepšímu.

 

 

 

HOME  ]