[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule TK model 1943

 

O poznání masivnější kopule pro těžký kulomet byla produkována v několika variantách. Kromě samotné střílny se zde nacházel také pozorovací průzor, který mohl být umístěn na levé nebo pravé straně od těžkého kulometu. Kopule byla zabudována do železobetonových objektů i do dřevozemních objektů, které byly součástí zesíleného polního opevnění. Tento typ byl pravděpodobně produkován také ve variantě bez pozorovací štěrbiny. V závislosti na odolnosti kopule kolísala hmotnost mezi 4.700 až 13.100 kilogramů.

Kopule pro těžký kulomet připravená k osazení při výstavbě jednoho z objektů VT-linie, květen 1944

Kopule pro těžký kulomet osazená do výdřevy před betonáží jednoho z objektů VT-linie, květen 1944. Zdroj: SA-Kuva

 

 

HOME  ]