[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule TK model 1940

 

Kopule pro jeden těžký/lehký kulomet nesla označení model 40. Její hmotnost činila 12 tun s vnějším průměrem 120 centimetrů. Jejich hlavní výzbroj působila především do bočních paleb. Model 41 se lišil patrně pouze svojí výškou, což umožňovalo hlubší osazení do objektu a tak snižovalo pravděpodobnost podstřelení.

Další verze Model 42 byly produkovány v odlehčené variantě především z důvodu usnadnění transportu a jejich osazení primárně do zesíleného polního opevnění. Dvě verze měly hmotnost 5,1 a 1,6 tuny.

 

Kopule pro těžký kulomet připravené k převozu na staveniště Salpa linie, říjen 1941. Zdroj: SA-Kuva

 

 

HOME  ]