[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Samostatné pozorovatelny

 

Níže uvedené fotografie zachycují poměrně neobvyklý typ pozorovatelny. Přístupový zákop i prostor pro samotnou stavbu je vylámán ve skále. Ve stropnici je umístěna oválná pancéřová deska, kterou bylo možné pomocí ručního navijáků zvedat nad úroveň stropnice. K původní fotografii není přiložen podrobnější popis. V jedné z internetových diskuzí se však nedávno objevily fotografie současného stavu a informace o umístění. Objekt je v současné době zbaven veškerých pancéřových prvků, samotná stavba je však kompaktní. Nachází se na Svirské linii v prostoru obce Syvärinniska (Вознесенье) na břehu Oněžského jezera.

Pozorovatelna na Svirské linii. Zdroj: SA-Kuva

 

Pozorovatelna na Svirské linii. Zdroj: SA-Kuva

 

 

HOME  ]