[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Střílny pro TK

 

V naprosté většině případů byly těžké kulomety osazovány do střílen z prostého betonu. Pouze ve výjimečných případech byly osazovány rozměrnější pancérové střílny nebo naopak menší pancéřové desky. V několika málo kusech došlo k osazení například na Salpa linii. Současné fotografie dostupné na internetu dokládají použití pancéřových střílen také na Svirské linii.

Střílna pro těžký kulomet. Instalována byla mimo jiné na Svirské linii. Zdroj: SA-Kuva

 

Maketa střílny pro těžký kulomet včetně lafety a osazeného těžkého kulometu. Zdroj: SA-Kuva

 

 

HOME  ]