[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Těžké kulomety v kopulích

 

Poměrně unikátní fotografie interiéru pancéřové kopule pro těžký kulomet pochází z prostoru Taipale (Соловьёво) na Karelské šíji, objekt tak byl patrně součástí VKT-linie.

Interiér kopule pro těžký kulomet - Taipale, červen 1944. Zdroj: SA-Kuva

 

 

HOME  ]