[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kameno-dřevěné PTK překážky

 

Tento typ protitankové překážky je zachycen pouze na několika fotografiích. Většinou se jedná o záběry ze zkušebního polygonu, kde byla testována jejich odolnost a jedna je z VT-linie, kde byly připraveny pro osazení do prostoru silnice, protínající překážku ze žulových bloků. Dle popisku je na níže uvedené fotografii zachycena protitanková překážka pravděpodobně přímo z frontové linie na Karelské šíji (prostor Valkeasaari).

Protitanková překážka vybudovaná pravděpodobně přímo na frontové linii v prostoru obce Valkeasaari, květen 1944. Zdroj: SA-Kuva

 

 

HOME  ]