[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Protipěchotní překážky

 

Ukázka pásu protipěchotních překážek, díky dřevěnému chodníku v popředí lze předpokládat, že byl vybudován v bažinatém terénu. červenec 1944. Zdroj: SA-Kuva

 

 

HOME  ]