[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Maskování objektů

 

Z dostupných dobových fotografií finských opevnění disponovaly nejlepším maskováním objekty v okolí obce Skogby, které patřily do Harparskogské linie. Využito zde bylo jejich umístění v hustém lesnatém terénu.

V období let 1942-1944 byly ve velkém měřítku použity k maskování kamenné bloky, které se připevňovaly na veškeré části vyčnívající nad úroveň terénu. Siluetu staveb rozbíjely maskovací sítě

 

Maskování kulometného objektu č. 303 "Lilli" v osadě Harparskog pomocí pokácených stromků a maskovací sítě. Stav září 1941. Zdroj: SA-Kuva

 

Makování z pokácených stromů objektu č. 302 "Irma" v osadě Harparskog - výzbroj tvořil těžký kulomet a protitankový kanón. Za povšimnutí stojí stříška nad pozorovacím zvonem. Dnes se v tomto objektu nachází muzeum. Stav - září 1941 Zdroj: SA-Kuva

 

 

HOME  ]