[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Fort Vieux Canton

 

Fort du Vieux – Canton tvořil páteř obrany v celém prostoru obce St Etienne. Zdejší opevnění blokovalo komunikace v severovýchodní části pevnostního prstence Toulu. Jednalo se především o komunikaci Toul – Pont-Á-Mousson a o cesty vedoucí podél levého břehu řeky Moselly. Jedná se o představitele nejmodernější stavební fáze, která byla realizována před vypuknutím války. Tomu odpovídá také jeho provedení a výzbroj. Postaven byl v letech 1906 – 1914.

Fort je čtyřúhelníkového tvaru. Eskarpa je provedena pouze ze zemního valu. Z betonu je provedena kontreskarpová stěna příkopu, kterou nebylo tak snadné zasáhnout dělostřeleckou palbou. Také kasematy určené k jejich ochraně se nacházejí na kontreskarpové straně a se zbytkem fortu jsou spojeny podzemní komunikací. Jejich výzbroj tvoří rychlopalné kanóny. To vše je zesíleno hustou protipěchotní překážkou a řadami fortových mříží.

Hlavní výzbroj fortu je umístěna v pancéřových výsuvných otočných kopulích. Osazeny zde byly dvě kopule pro dvojici kanónů ráže 75mm a dvě kopule pro těžké kulomety. Blízkou obranu navíc zajišťovala pěchota na střeleckých parapetech. K dispozici zde bylo také několik pozorovacích zvonů jak velkého tak malého typu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velice moderní stavbu, nacházela se kromě obvyklého vybavení v interiéru také strojovna.

V současné době je tvrz zbavena téměř veškerého pancéřového vybavení. Povrch tvrze a okolí je však vyčištěno, i když interiér je nepřístupný. Po většinou roku je využíván jako pastvina, fort je zpřístupňován v rámci akcí pořádaných obcí St Etienne.

V blízkosti fortu se nachází několik dalších zajímavých staveb. Kromě tvrzí Bas du Chene a Est du Vieux – Canton, kterým jsou věnovány samostatné stránky se zde nachází také pěchotní úkryt nesoucí označení Abri No 2. Ten je umístěn těsně za samotným fortem a zachoval se ve velmi dobrém stavu (interiér je však opět nepřístupný).

Naučná stezka návštěvníka dále zavede severním směrem ke stavebně nedokončené tvrzi Ouvrage Champ des Boeufs. Cesta vede dál k úkrytu Abri de la Nibarde, který je umístěn pod úrovní terénu. Okolí je zbaveno náletových dřevin, interiér je ovšem opět nepřístupný. Před úkrytem se nacházejí betonové zákopy, které jsou částečně vybavené také sklopnými pancéřovými štíty s otvory pro pěchotní zbraně.

Cesta se dále stáčí jihovýchodním směrem a vede kolem řady zemních pěchotních postavení. Na klaji lesa se nachází poměrně zarostlá tvrz Ouest du Vieux-Canton. Zachovala se zde obvodová překážka. Interiér je patrně část roku zaplaven vodou. Malý pozorovací zvon umístěný na střeleckém parapetu je uříznut autogenem. Opět se v podstatě jedná o velký pěchotní úkryt s kuchyní a střeleckým parapetem na stropnici s posádkou okolo 70 mužů.

 


Zobrazit místo Séré de Riviéres - severní fronta na větší mapě

 

 

HOME  ]