[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Pěchotní tvrze

 

Tvrz Bas du Chéne, Toul

Pěchotní tvrze představují nejmenší typ staveb zařaditelných do kategorie "tvrze". Jednalo se o malé monoblokové objekty, které byly tvořeny jedním velkým úkrytem obvykle se třemi vchody. Sociální zařízení bylo podobně jako u povrchových úkrytů řešeno mimo objekt. Po schodišti byl přístupný střelecký parapet, který byl umístěn na jejich stropnici. Hlavní výzbroj tvořily těžké kulomety, pro které byly na parapetu připraveny úchyty.

Pozorování usnadňoval pozorovací zvon malého typu, který byl přístupný jak z vnitra úkrytu, tak pomocí pancéřových dvířek ze střeleckého parapetu. Celá stavba byla provedena ze železobetonu. Tvrz byla opatřena protipěchotní obvodovou překážkou.

  Tvrz Bas du Chéne, Toul

 

 

HOME  ]