[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Bojové objekty

 

Objekt pro kulometnou výsuvnou otočnou věž, tvrz Froideterre - Verdun

Pokud nebyla hlavní výzbroj tvrzí integrována přímo do kasárenské budovy, byly v jejím okolí budovány další menší stavby, které byly přístupné pouze po povrchu. Jednalo se obvykle o Kasematy Bourges, které jsou popsány na samostatné stránce a o objekty pro výsuvné otočné věže.

Šlo opravdu o velmi malé stavby, které se skládaly pouze ze zalomené vstupní chodby, skladů munice, malého úkrytu a samotného prostoru pro umístění věže. V její blízkosti se nacházel obvykle také pozorovací zvon, který byl z objektu přístupný pomocí žebříku. Celá stavba byla provedena ze železobetonu, některé dodatečné vnitřní příčky mohly být cihlové. Vstup byl chráněn pomocí mříží. 

 

 

HOME  ]