[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kasárna

 

Kasárenský objekt tvrze Froideterre, Verdun

V rámci tvrzí byly budovány kasárenské objekty, jejichž velikost závisela na požadované síle posádky. Jednat se tak mohlo u těch nejmenších tvrzí o objekty velmi podobné bojovým úkrytům většinou doplněných o pozorovací stanoviště, u těch větších se však jednalo o plnohodnotná kasárna, která však byla často spojena kromě pozorovacího stanoviště také s některým typem výsuvné otočné věže (s kulometnou nebo dělostřeleckou výzbrojí).

Samotná stavba již byla provedena ze železobetonu, budova obvykle měla jedno patro. Kromě samotných ubikací se uvnitř nacházela ještě kuchyně a zásobník na vodu. Sociální zázemí bylo často řešeno mimo objekt. Ubikace již nedisponují velkými okny a také počet vchodů je výrazně redukován. K vytápění slouží kamna, do vybraných objektů je instalována také ventilace.

 

 

HOME  ]