[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Strojovny

 

Ve francouzských pevnostech nedošlo ani zdaleka k takovému rozšíření elektrické energie jako v německých festech. V hlavních pevnostních městech na hranicích s Německem prošly modernizací obnášející vybudování elektrárny v průměru pouze čtyři forty. Pouze o něco lépe na tom byly forty budované pro účely pobřežní obrany. Podobná situace, možná ještě o něco horší, panovala ohledně instalace ventilačního zařízení. Instalovány byly pouze agregáty, které umožňovaly ovládání výsuvných otočných věží a světlometů.

Ani z hlediska zachovalosti vybavení není situace nikterak růžová. Do dnešních dnů se nedochovalo prakticky nic, pouze holé stěny strojoven, tak jak zachycuje výše uvedená fotografie, která pochází z Fortu Frouard.

 

 

HOME  ]