[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Podzemní úkryty

 

Podzemní úkryt Quatre Chiminées, Verdun

Snaha skrýt pěchotu před účinky dělostřeleckého odstřelování vyústila ve výstavbu povrchových i podzemních úkrytů. Tyto stavby byly budovány z kamene s klenutými stropy, případně tam, kde to přírodní podmínky dovolovaly, byly raženy přímo ve skále. Jednalo se o samostatné objekty obvykle umístěné v týlu hlavní obranné linie, v některých případech mohly být stavěny také v těsném sousedství tvrzí, se kterými mohly být navíc propojeny podzemní komunikací.

Obvykle disponovaly dvěma samostatnými vchody, kterými se vcházelo na okraje podzemního tubusu. V něm byla umístěna konstrukce pro palandy. Odvětrávání zajišťovaly větrací komíny, které ústily přímo na povrch.

Na fotografii je zachycen jeden ze vchodů do podzemního úkrytu Quatre Chiminées pevnostního prstence Verdun, v levém horním rohu se nachází větrací otvor se zastřešením proti dešti. Samotný úkryt byl 70 metrů dlouhý.

 

 

HOME  ]