[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Věž pro světlomet

 

Výsuvné otočné věže byly záležitostí především mohutných uzávěrových fortů, jako byly Manonviller nebo Frouard. Problematika osvětlení bojiště v noci byla řešena především pomocí mobilních osvětlovacích zařízení, které bylo možné z bezpečného úkrytu vyvézt pomocí úzkorozchodné železnice, případně byly pro tyto účely stavěny zvláštní betonové objekty. Jednalo se však primárně o stavby budované pro účely pobřežní obrany. Použití v pevnostních objektech vnitrozemských liniích nebylo na rozdíl například od Belgie tolik časté. Samotná konstrukce věže se velmi podobá výsuvným otočným věžím pro těžké kulomety, ve vysunuté poloze však byla výrazně vyšší.

Samotná věž se skládala z několika pater, kde bylo umístěno ovládání věže a potřebné zázemí pro samotné osvětlovací zařízení, které tvořila zrcadla o průměru 90 centimetrů a výkonná oblouková lampa. K dispozici byl také výkonný elektromotor. Před vypuknutím války byly projektovány další, ještě výkonnější zařízení, k jejich výrobě však nikdy nedošlo.

V současné době se jediný zachovalý exemplář věže pro světlomet nachází ve Fortu Frouard, kde je umítěn nedaleko kopule Mougin pro dvojici kanónů ráže 155mm.

 

 

 

 

HOME  ]