[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Muniční sklady

 

Podzemní muniční sklad nedaleko tvrze Froideterre, Verdun

Pro potřeby bezpečného uskladnění munice byly budovány podzemní úkryty různých velikostí a určení. Přímo v blízkosti hlavní obranné linie byly stavěny menší úkryty pro pohotovostní zásoby, hlouběji v týlu se jednalo o větší stavby sloužící jednotlivých obranným sektrorům.

Jednalo se o jednoduché stavby skládající se z přístupové chodby a místnosti pro uskladnění munice, kterou bylo možné po obvodu celou obejít. To bylo především kvůli osvětlení, které zajišťovaly petrolejové lampy. Ty nemohly být z bezpečnostních důvodů umístěny uvnitř skladovací místnosti, ale byly ovládány z vnějšku a dovnitř skladu svítily přes skleněné desky.

Na fotografii je zachycen vstup do jednoho z podzemních skladů munice nedaleko tvrze Froidettere pevnostního prstence Verdun.

 

 

HOME  ]