[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule Mougin

 

Kopule Mougin - Fort Barbonnet, Sospel

V roce 1876 přichází Mougin s první pancéřovou otočnou kopulí pro dvojče kanónů de Bagne 155L. Fakticky se jedná téměř o kopii kopulí produkovaných Grusonem v Magdeburgu. Ve Francii se o produkci tohoto zbrojního systému starala společnost Chatillon-Commentry. Skládá se z několika dílu mohutných litinových prefabrikátů. Jedinou možností jak zničit s tehdejším dělostřelectvem tyto kopule je řadou přímých zásahů doslova rozlámat kopuli na kusy. K tomu je však za potřebí munice v přibližně trojnásobné hodnotě, než má samotná kopule. Kopule je schopná rotace za tři, respektive jednu minutu. Dvojice kanónů je schopná pálit na vzdálenost přesahující 7.000 metrů. Původní manuální ovládání nahrazuje postupně parní stroj, který pohání naviják. Nevýhodou je přílišná velikost kopule (6 metrů v průměru) a její snadná identifikovatelnost na povrchu fortů. Cena bez výzbroje a munice činila okolo 200.000 Fr. Vyprodukováno bylo patrně více než 20 kusů této zbraně.

Celá kopule včetně interiéru je postavena otočném čepu vybaveném šestnácti koly, které umožňují její rotaci. Ta je prováděna pomocí navijáku, který původně ovládalo šest mužů. Ti byli později nahrazení parními stroji, které však měly značné demaskující účinky. Celková hmotnost kopule usazené na otočném čepu činila 180 tun. Odpalování granátů probíhalo elektricky. Přesnost míření usnadňovala stupnice umístěná po obvodu otočných kol.

Samotná stavba objektů pro kopule Mougin byla provedena z kamene, pouze stropnice a podlaha pod kopulí byly obvykle provedeny z betonu.

Kompletní kopulí jsou vybavena dvě muzea na území Francie - Fort Villey le Sec v Toulu a Fort Barbonnet (Suchet) nedaleko Sospelu v Přímořských alpách, přičemž kompletní vybavení kopule ve Villey-le-Sec pochází z druhé kopule fortu Barbonnet.

  Kopule Mougin - Fort Barbonnet, Sospel

Interiér kopule Mougin - Fort Barbonnet, Sospel

 

 

HOME  ]