[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kasárna

 

Kasárna fortu Frouard, Nancy

Největší stavbou v rámci fortů byly kasárenské budovy. Jejich velikost a vybavení se odvíjelo od požadované síly posádky. Umístěny byly obvykle do prostřed fortu, případně byla kasárenská budova umístěna na hraně týlové strany ochranného příkopu. Stavba byla v první fázi výstavby provedena obvykle z kamene s klenutými stropy. Pokud byla kasárenská budova umístěna uvnitř objektu, disponovala také nádvořím (v některých případech dvěma). Opět v závislosti na velikosti mohla mít kasárna jedno až čtyři patra. Budova bylo po dokončení zahrnuta dostatečnou vrstvou zeminy.

Jak již bylo dříve uvedeno, součástí kasáren byly především ubikace pro posádku. Krom toho se zde nacházela kuchyně, pekárna na chleba, velitelské stanoviště a sociální zázemí.

Všechny místnosti původně disponovaly okny, které zajišťovaly dostatečné osvětlení. Pro umělé osvětlení sloužily především petrolejové lampy. Stavby dále často disponovaly velkým množstvím ventilačních komínů, které byly vyvedeny přímo na jejich stropnici.

V rámci modernizací byly kasárenské objekty ukrývány hlouběji pod zem, a to i za cenu částečného zasypání již dříve postavených staveb. Případně okolo nich byly stavěny betonové ochranné krunýře. Stropnice byly dále zesilovány vrstvou písku, na kterou byla umístěna vrstva betonu.

U moderních staveb budovaných před vypuknutím války již byly kasárna ve většině případů ukryta zcela pod zemí, i když jak se v průběhu bojových operací ukázala, ne v dostatečné hloubce pod povrchem.

  Kasárna fortu Barbonnet, Sospel

 

 

HOME  ]