[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kaponiéry a kasematy

 

Jižní baterie - Fort Villey-le-Sec, Toul

Obranu příkopu obklopujícího jednotlivé forty měly v první stavební fázi na starosti kaponiéry umístěné na eskarpové straně. Jejich stavba byla provedena z kamene, ve střílnách byly nejčastěji umisťovány rychlopalné kanóny různých ráží. Případně objekty disponovaly také střílnami pro ruční zbraně. Ve střeleckých místnostech se nacházely průduchy pro bezpečnou ventilaci.

V základním provedení byly budovány jednoduché a podvojné kaponiéry, lišící se počtem směrů, do kterých působila hlavní výzbroj. Do jednoho směru obvykle působily dva kanóny. Ve výjimečných případech mohly být kaponiéry dvoupatrové.

Prostory pod střílnami hlavních zbraní byly vybaveny diamantovým příkopem, který bránil zasypání střílen zeminou odletující od dělostřeleckých výbuchů a také přiblížení nepřítele do bezprostřední blízkosti.

  Fort Villey-le-Sec, Toul

Na výše uvedené fotografii je zachyceno ne zcela obvyklé obranné řešení, kdy kaponiéra postřeluje zemní val spojující reduit fortu Villey-le-Sec se severní baterií.

V souvislosti s nástupem moderní dělostřelecké výzbroje, která byla schopná ve velkém měřítku ostřelovat forty za použití strmých trajektorií letu, se dostala celá část obranných příkopu na eskarpové straně do velkého nebezpečí. Pro nepřátelské dělostřelectvo již nebylo složité kaponiéry velice úspěšně ničit i z větších vzdáleností.

Na tento problém bylo záhy reagováno změnami ve výstavbě moderních fortů a modernizacemi těch stávajících. Níže uvedená fotografie tak zachycuje finální řešení celého problému. Val na eskarpové straně příkopu je proveden pouze ze zeminy. Vybetonována je pouze kontreskarpová (vnější) část, na vrchu byla navíc umístěna fortová mříž a před ní protipěchotní překážky, které znesnadňovaly přiblížení. Kaponiéry byly nahrazeny kasematami na kontreskarpové straně, což znemožňovalo jejich přímé zasažení. Opět mohly být stavěny v jednoduchém, nebo podvojném provedení, ani zde nechyběl diamantový příkop a výzbroj obvykle tvořily dva rychlopalné kanóny působící do jednoho směru, případně byly doplněny střílny pro ruční zbraně. Prostor před nimi byl chráněn pomocí diamantového příkopu. Kromě přístupu podzemní chodbou z nitra fortu bylo možné použít také východ do samotného příkopu, který se však používal pouze v případě míru. Instalováno mohlo být také zařízení pro osvětlování příkopu v noci. K dispozici bylo základní ubytovací a sociální zázemí.

Fort Vieux-Canton, Toul

 

 

HOME  ]