[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

PEVNOSTI SÉRÉ DE RIVIÉRES

 

Fort Villey-le-Sec, Toul

Opevnění systému Séré de Riviéres si zaslouží pozornost hned z několika důvodů. Francie po staletí budovala na svém území rozsáhlá obranná opevnění, která se řadí do různých stavebních epoch. Mezi nejznámější z nich patří tzv. Vaubanovo bastionové opevnění, opevnění obecné označované jako Séré de Riviéres, které je předmětem těchto stránek a nejmodernější Maginotova linie budovaná v meziválečném období. Právě opevnění budované od začátku 70. let 19. století tvoří důležitý milník ve výstavbě fortifikací. Poprvé dochází k masivnímu nasazení pancéřových prvků v budovaných pevnostech. Jejich vývoj, který zabral několik desítek let, se stal důležitým základním kamenem ke konstrukci budoucích moderních fortifikací.

Přes počáteční skepsi ohledně odolnosti fortů na počátku 1. Světové války, sehrály tyto stavby důležitou roli nejen v případě zuřivé obrany Verdunu. Na mnoha místech navíc tvořily pilíř obrany po několik let válečného konfliktu. Zkušenosti z válečného konfliktu a stavební úpravy, které byly prováděny v průběhu války, se staly předlohou pro projektování a následnou stavbu tvrzí a dalších objektů na Maginotově linii. Celá řada objektů se navíc dochovala v relativně dobrém stavu, a nacházejí se v nich velice zajímavá muzea.

Pevnost Verdun

Pevnost Toul

Uzávěrové forty

Forty na hranicích s Itálií

 

 

HOME  ]