[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kasematy Bourges

 

Tvrz Froideterre, Verdun

Výsledkem rozsáhlých testů nových materiálů a vybavení ve vojenském prostoru Bourges na konci 80. let 19. století byla mimo jiné po něm pojmenovaná kasemata pro dělostřeleckou výzbroj. Celá stavba byla provedena ze železobetonu s dostatečně silnými stěnami i stropem, což z nich činilo velmi odolnou stavbu.

Jedná se o výsledek snahy ukrýt hlavní výzbroj fortů do bezpečných úkrytů. Z mnoha navrhovaných variant nakonec vyplynul kompromis spočívající v umístění dělostřelectva pro boční palbu do střílen pod betonem a děla pro přímou palbu do výsuvných otočných věží. Kasematy Bourges se tak staly v rámci modernizací nejen integrovanou součástí fortů, kdy byly často přímo napojeny na podzemní komunikace, ale také byly budovány v rámci modernizací pěchotních tvrzí.

Kasematy jsou stavěny tak, aby zůstaly skryté před nepřátelským pozorováním, umístěny jsou tak do týla samotných fortů. Před pozorováním a nepřátelskou palbou je chrání zemní val a v prostoru před střílnami také mohutné betonové ucho, které znemožňuje přímou palbu do střílen, aniž by protivník nevstoupil do palebného vějíře kasematy.

Původní plány počítaly s umístěním těžších kalibrů, nakonec se však v kasematách zabydlely dva kanóny ráže 75 mm. Každý byl v samostatné místnosti, k dispozici bylo také pozorovací stanoviště. Manipulaci s kanónem usnadňovaly kolejnice umístěné pod stropnicí. Ve spodním patře objektu byly umístěny zásoby munice.

  Fort Vaux, Verdun

 

 

HOME  ]