[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Věž Galopin 155R

 

Věž Galopin 155R ve vysunuté poloze - Fort Douaumont, Verdun

Zatímco v období těsně před vypuknutím 1. světové války byla problematika blízké obrany a obrany na střední vzdálenosti úspěšně vyřešena pomocí výsuvných otočných věží pro těžké kulomety a kanóny ráže 75 mm, nedisponovaly forty stále ve větším měřítku zbraní, která by byla schopná vést úspěšnou protibaterijní činnost na větší vzdálenosti.

V roce 1905 se věž Galopin 155L dočkala svého přímého následovníka. Jednalo se o model 155R 07, který byl vybaven pouze jedním rychlopalným kanónem, snížena byla také hmotnost samotné věže a především její cena, která klesla k půl milionu frankům. Díky tomu bylo vyrobeno 16 kusů této věže. Bezpochyby nejznámější exemplář se nachází na stropnici tvrze Douaumont pevnostního prstence Verdunu, další kus je možné obdivovat v muzeu tvrze Uxegney u Epinalu.

Pro tuto kopuli jsou budovány rozměrné betonové objekty. Ovládací mechanismus se oproti svému předchůdci příliš nezměnil. V nejnižším patře je umístěn ovládací mechanismus umožňující vysouvání a rotace. K dispozici byl také sklad munice. V prostředním patře se nacházely muniční výtahy, pohotovostní zásoby munice a ovládá rotace pro účely přesného míření. V horním patře se nachází samotná hlavní zbraň.

 

  Interiér objekt se spodními dvěma patry věže Galopin - Fort Douaumont, Verdun

 

 

HOME  ]