[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Ventilační zvony

 

Ventilační zvony byly produkovány v různých odolnostech, dodnes je možné se s nimi setkat na stropnicích tvrzových objektů, jejichž hlavní výzbroj měla být umístěna ve výsuvných otočných věžích.

Ventilační zvon na K-S 12 Na Kótě tvrze Hůrka

 

 

 

HOME  ]