[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Vchodové objekty

 

Vchodové objekty tvrzí byly budovány na odvrácených stranách od nepřítele, znemožňující přímé pozorování a odstřelování. Budovány k nim byly speciální příjezdové komunikace. Objekty disponovaly výzbrojí na blízkou obranu, ve stropnici byly osazovány zvony pro pozorování a blízkou obranu. Vjezd do objektu byl kryt masivní mříží, dále následovala pancéřová padací vrata. Do útrob objektu se mohli schovat dva nákladní automobily, které by v případě potřeby zásobovaly tvrz potřebným materiálem. Zde byl materiál dále překládán na na nákladní vozíky, které zajišťovaly rozvoz dále do nitra tvrze.

V závislosti na konfiguraci terénu, bylo napojení na podzemí řešeno několika způsoby. Mohlo se jednat o přímou galerii, to v případě, že bezprostředně za objektem bylo dostatečné nakrytí zeminy zajišťující dostatečnou odolnost proti dělostřelecké palbě (obvykle požadováno necelých 20 metrů hloubky). Případně byly budovány svážnice, příkladem může být tvrz Bouda (viz fotografie níže). Tam kde se vchodové objekty nacházely v ploché krajině, bylo napojení na podzemí řešeno pomocí dvou nákladních výtahů.

Jediný vchodový objekt, který se zachoval v původním stavu se nachází na tvrzi Bouda, ostatní objekty jsou opatřeny přístavbou z poválečného období, kdy byla většina tvrzí přestavěna na skladovací prostory pro armádu. U řady rozestavěných tvrzí navíc nebyl vchodový objekt ani vybetonován.

K-S 22a - vchodový objekt tvrze Bouda

Svážnice do podzemí tvze Bouda

Svážnice do podzemí tvrze Bouda

 

 

HOME  ]