[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Ubikace

 

Při konstrukci opevnění bojovaly její tvůrci doslova s každým metrem prostoru. Nebylo možné stavět příliš velké objekty, které by se mohly stát snadným cílem pro nepřátelské dělostřelectvo nebo letectvo. Z tohoto důvodu nezbývalo pro odpočinek posádky příliš mnoho prostoru. Do ubikací byly umisťovány jednopatrové postele, o každou z nich se dělily dva vojáci. Zatímco jeden z nich mohl spát, druhý si plnil své služební úkoly.

Poddůstojníci a velitelé měly samostatné menší a komfortnější ubikace. V místnosti pro poddůstojníky byla umístěna jedna jednopatrová postel, ubikace byla umístěna ve spodním patře objektu. Velitel objektu měl svoji ubikaci a zároveň kancelář umístěnou v horním patře objektu. S ní bezprostředně sousedila místnost pro telefonistu.

Ubikace posádky pěchotního srubu N-S 82 Březinka

Ubikace v objektu N-S 48 U stodol tvrze Skutina

Ubikace poddůstojníků ve srubu N-S 82 Březinka

 

 

 

HOME  ]