[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Strojovny

 

V pěchotních srubech si v mírovém období musela posádka vystačit pouze s petrolejovým osvětlením. Pouze v nezbytně nutném případě, nebo v bojovém nasazení se do provozu uváděl agregát na výrobu elektrické energie, který v takovém případě poháněl veškeré vybavení objektu včetně kompletního osvětlení. K chlazení agregátu sloužila voda umístěná v nádrži přímo ve strojovně. K dispozici byla také zásoba pohonných látek alespoň na 14 dní provozu. Řešen byl také odtah zplodin z objektu.

Největšího počtu nasazení do objektů těžkého opevnění se měly dočkat agregáty typ 3F10 a 3F8, které pracovaly při tisíci otáčkách za minutu, produkující třífázový střídavý proud 220/127 V. Cena se pohybovala okolo 50.000,- Kč za kus.

Strojovna v dolním patře pěchotního srubu N-S 82 Březinka

Strojovna v dolním patře pěchotního srubu N-S 82 Březinka

 

 

 

HOME  ]