[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Pevnostní minomet

 

Vzhledem ke komplikovanému horskému terénu, ve kterém byla většina těžkého opevnění stavěna, bylo jako s velmi důležitou výzbrojí, počítáno s nasazením pevnostních minometů. Z tohoto důvodu byly při stavbě pěchotních srubů osazovány diamantových příkopu mohutné střílny pro tuto zbraň.

Jako výzbroj měl sloužit minomet s kódovým označením G ráže 90 mm vzor 38. Jeho vývoj se kvůli nehodám přim zkušebních střelbách velice zdržel - jeho konstrukce byla zadána již v roce 1935 avšak do opevnění se nepodařilo dodat jediný kus. Z tohoto důvodu byly střílny v rámci mobilizace zaslepováno pomocí ocelových plátů. To však nijak nezlepšovalo fakt, že samotné objekty byly velice oslabeny.  

Pohled do diamantového příkopu se střílnou pro pevnostní minomet objektu R-S 72 Nízká

 

 

 

HOME  ]