[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Objekty pro otočné věže

 

Při putování po opevnění je možné narazit na objekty pro dělostřelecké otočné věže, jim je věnována tato stránka. Jedná se na první pohled o malé objekt, které navíc téměř zcela splývají s okolním terénem. Kromě samotné kopule se případně na stropnici mohly kromě ventilačních zvonů objevit také pancéřové kopule, ať již pro pozorování a blízkou obranu, tak pro těžké kulomety. O obranu okolí se většinou staraly také okolní objekty.

Samotná hlavní výzbroj nebyla nikdy do žádného z objektů osazena. Dva kusy se nacházely ve Škodě Plzeň v průběhu okupace. Ty byly následně dokončeny, přičemž jeden kus byl odvezen do Německa na testy. Druhý kus byl sešrotován v 60. letech, do té doby se nacházel v armádních skladech v Pardubicích. Škoda nebyla v konstrukci tohoto typu výzbroje žádným nováčkem. Velký počet kopulí dodávala již za doby Rakousko-Uherska. V některých konstrukčních detailech tak lze spatřit pokračování dřívější práce. Především se jedná o systém protizávaží, který nebyl řešen jako v případě francouzského vzoru pomocí páky, ale bylo umístěno na centrálním pivotu. Patrně zkušenosti z 1. světové války vedly také ke konstrukci hluboce zapuštěného předpancíře, který znemožňoval podstřelení. Naopak umístění dvojice kanónů do kopule patrně bylo převzato z francouzského vzoru.

Poloautomatický kanón ráže 100 milimetrů měl zajišťovat vysokou kadenci palby, což v kombinaci s možností působit svojí palbou hluboko na území nepřítele činilo z této zbraně největší hrozbu pro případné útočníky.

Jediný objekt, který navíc nemá šachtu pro umístění věže zakrytou betonovou skořápkou, se nachází na tvrzi Bouda. Dalším volně přístupným objektem je K-S 12 tvrze Hůrka.

Pohled do šachty pro dělostřeleckou otočnou věž objektu K-S 22 tvrze Bouda

K-S 12 Na kótě - šachta pro dělovou věž je překryta betonovou zátkou, zachovaly se dva ventilační zvony

K-S 12 Na kótě - šachta pro dělovou věž je překryta betonovou zátkou, zachovaly se dva ventilační zvony

 

 

 

HOME  ]