[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Jednostranné sruby

 

Jak již bylo zmíněno, jednostranné objekty byly budovány většina na místech výrazných geografických zlomů, kde nebylo jiné možnosti než působit svojí boční palbou pouze do jednoho směru. Jako hlavní výzbroj pod betonem sloužil protitankový kanón a těžký kulomet v provedení sólo nebo dvojče. Lehké kulomety sloužily pro ochranu blízkého okolí, především prostoru před vchodem a před hlavními střílnami. Ty navíc byly chráněny diamantovým příkopem a nad střílnami pomocí krakorců.

 

R-S 84 Arnošt

 

Jednostranný objekt N-S 62b Studna

 

Jednostranný objekt N-S 62b Studna

 

 

HOME  ]