[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule pro dvojče TK vz. 37 JA/M

 

Paradoxně kopulí pro dvojče TK se dochovalo víc, než kopulí pro sólo zbraň. Hojnou zásobnicí tohoto pancéřového prvku je opět tvrz Hanička (dva kusy), jeden exemplář je osazen v objektu MO-S 19 v Darkovičkách (vytržen z R-S 75).

Kopule disponuje jedinou střílnou pro těžké kulomety, na stranách jsou umístěny dva průzory pro pozorování. Celkově se tak provedení podobá svému francouzskému protějšku.

Kopule pro dvojče těžkých kulometů - R-S 77 U pozorovatelny

Kopule pro dvojče těžkých kulometů - R-S 77 U pozorovatelny

 

 

HOME  ]