[  Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938

 

R-S 74 Na holém s částí obvodobé překážky

Československo se již od svého vzniku v roce 1918 nacházelo z bezpečnostního hlediska v nezáviděníhodné situaci. Sousední země se nehodlaly smířit s ustanovenými hranicemi, především Polsko a Maďarsko vznášelo nároky na rozsáhlá pohraniční území. Když se ve 30. letech se změnou politické situace přidalo k těmto zemím také Německo, ocitlo se Československo téměř obklíčeno potenciálními nepřáteli.

Vzhledem ke tvaru republiky byla obrana nesmírně komplikovaná. Jedinou geografickou výhodu bylo možné spatřovat v přítomnosti horských masivů přímo na hranicích. Naopak velkou slabinou bylo rozmístění strategického průmyslu v blízkosti hranic. To samé platilo také o páteřní infrastruktuře, především železnicích.

N-S 48 U stodol tvrze Skutina

V průběhu let byla kvůli permanentnímu ohrožení budována silná armáda, od poloviny 30. let bylo přistoupeno k výstavbě stálého opevnění, které by umožnilo naplnit strategické obranné plány armády. Díky spojenectví s Francií byla inspirace k výstavbě získána na Maginotově linii.

Tyto stránky poskytují informace o výstavbě, výzbroji, vybavení a typologii objektů budovaných v Československu v letech 1935 - 1938.

 

 

HOME  ]

WebZdarma.cz