[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Filtrovny

 

Především díky velice negativním zkušenostem s bojovými plyny v první světové válce byla problematice filtrování vzduchu věnována velká pozornost. Objekty byly vybaveny zařízením na nasávání vzduchu do objektu, které byl následně v případě nutnosti filtrován pomocí soustavy filtrů, dále ho bylo možné ohřívat pomocí přebytkového tepla ze strojovny objektu a dále ho rozvádět do útrob celého objektu. Pohon byl možný pomocí elektrické energie, v případě výpadku byl nahrazen ručním ovládáním.

V současné době se nachází jediná zachovalá filtrovna těžkého opevnění v muzeu pěchotního srubu N-S 82 Březinka u Náchoda.

Filtrovna ve spodním patře pěchotního srubu N-S 82 Březinka

 

 

 

HOME  ]