[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Dělostřelecké sruby

 

Dělostřelecké sruby jsou nejmohutnějšími stavbami budovanými na československém opevnění. Jejich hlavní výzbroj tvořily tři 10 cm pevnostní kanóny umístěné v mohutných střílnách pod betonem. Umístěny byly v lehkém zákrytu směrem od nepřítele, svojí palbou působily jedním směrem do linie těžkého opevnění a částečně také před ní.

Prostor před střílnami byl chráněn pomocí mohutného diamantového příkopu, které bylo možné postřelovat pomocí střílen pod betonem. Na stropnici byly navíc osazovány zvony pro pozorování a blízkou obranu.

V podzemí pod objektem se nacházely sklady munice, která byla dopravována do objektu pomocí dvou nákladních výtahů. Kolem nich bylo umístěno točité schodiště. V horním, bojovém patře, se nacházel velký sál, ve kterém byly vedle sebe umístěny všechny hlavní zbraně.

Kvůli velikosti dělostřeleckých srubů byla betonáž provážena na dvě etapy. Zhruba v polovině objektu se tak nacházela diletační spára, která poněkud snižovala odolnost celé stavby.

Patrně v nejlepším stavu se dochoval dělostřelecký srub na tvrzi Hanička, další volně přístupný se nachází na tvrzi Hůrka. Navíc se v něm nachází v zadní stěně několik projektilů zbraně Röchling, jedné z německých tajných zbraní. Srub na Dobrošově nedisponuje střílnami, otvory po nich jsou zakryté plechy, uvnitř se však nacházejí repliky zbraní. Ostatní objekty nejsou volně přístupné (Adam, Smolkov)

K-S 11 Na svahu tvrze Hůrka

 

Dělostřelecký srub R-S 79 Na mýtině - tvrz Hanička

 

Dělostřelecký srub N-S 75 Zelený - tvrz Dobrošov

 

 

 

HOME  ]