[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Typ D

 

 

Na fotografii je zachycena pevnůstka typ D1 číslo 219 stavebního úseku F3 Žaltman v Jestřebích horách. Nachází se ve druhé linii, objekt se nepodařilo opatřit záhozem. Vzadu je patrná sousední "zrcadlová" pevnůstka D2 číslo 218, která bočně postřelovala linii v opačném směru.

 

 

HOME  ]